Welkom bij onze Knowledge Base
< Alle onderwerpen

Moet je als freelancer btw betalen?

Ja. Als zelfstandig freelancer, ben je een ondernemer voor de belastingdienst. Daar hoort bij dat je btw betaalt. De facturen die je stuurt, stuur je inclusief 21% btw (uitzonderingen met lage btw-tarieven daargelaten).

Andersom mag je btw ook aftrekken. Dit betekent dat je van alle zakelijke investeringen die je doet, waar je btw over betaalt, de btw mag aftrekken van je winst. In officiële termen heet dit voorbelasting.

Elk kwartaal of elke maand, afhankelijk van je keuze, doe je btw-aangifte bij de belastingdienst. Hier wordt de btw die je hebt geïnd afgezet tegen de btw die je hebt betaald. Heb je dus meer btw binnengekregen dan je hebt moeten betalen, draag je btw af aan de belastingdienst.

De reden waarom vrijwel alle freelancers en ook grotere bedrijven zonder btw hun cijfers doorrekenen, is precies om bovenstaande reden. Het is nooit echt geld dat van jou is. Dit is ook de reden dat in een zakelijke omgeving bijna altijd wordt gesproken over prijzen exclusief btw.